top of page

"זאת אשמתינו"


הקונספציה הייתה שגם הפלשתינים הם רציונליים, והמטרה המרכזית שלהם היא שקט, שלוה ולהתפרנס בכבוד. זה הוכח כלא נכון. הרוע שיוצא מעזה ומג'נין לא קשור לשום דבר שהיהודים עשו, זו התרבות. כך הם מחנכים את ילדיהם. יותר חשוב להם שלנו יהיה רע משלהם יהיה טוב. הם לא רוצים שלום, הם רוצים להשמיד את מדינת ישראל ואת כל היהודים שבתוכה. ב-7.10 כל העולם ראה שזאת חברה נאצית. שמאמינה ברצח העם היהודי, טבח אנשים תמימים, אונס, שריפה, עריפת ראשי תינוקות. עם נאצים אין שלום, רק מלחמת חורמה עד לתבוסה מוחלטת. רק אחרי שינוי תרבותי עמוק שיגיע בעקבות תבוסה מוחלטת, ניתן יהיה לנסות לדבר איתם.

225 views0 comments

Commenti


bottom of page