top of page

"בכל אחד יש נאצי קטן"


הפוליטיקלי קורקט הוא אחד מאבות הקונספציה. הנחת העבודה שהערבים הם כמונו, עם אותה חשיבה רציונלית ותפיסות מוסר דומות, שגם בהם יש טוב כמו שבנו יש גם רע, היא זו שבסוף השפיעה על מקבלי ההחלטות לחשוב שהאיום לא גדול כל כך ושלא חייבים להשמיד את הטרור, אלא אפשר לדבר איתו בהגיון.

ניסינו לחנך את הילדים ש"האחר הוא אני", עד שהאחר דאג להוכיח לנו שהוא לא אנחנו. הוא רע. הוא נאצי. בנו אין נאצי קטן. אנחנו עם שמקדש את החיים. אבל עם חפץ חיים חייב להפסיק לבלבל את עצמו ולהכיר ולהשמיד את אלו שמקדשים את המוות.

129 views0 comments

Comments


bottom of page